• logo_redesign_01
  • logo_redesign_02
  • logo_redesign_03
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03

Artikelindex

Logo indeling

'Een logo maakt waarden zichtbaar.' 

Onder de visuele merk indeling van studio señero kun je ieder logo dat je tegenkomt plaatsen.


Woordmerk

merknaamWoordmerk
Lettertype en spatiëring.
Merknaam is dominant.
Indruk
Naklank van de merknaam is dominant.
Nabeeld van woordmerk is van de zetwijze of het lettertype.
Attentiewaarde van het beeld
Passief of diffuus.

Woordbeeldmerk

woordbeeldmerkWoordbeeldmerk
Woordbeeld of beeld van woord.
Merknaam en beeld zijn een geheel.
Indruk
Naklank van merknaam en nabeeld van woordbeeldmerk zijn een geheel.
Attentiewaarde van het beeld
Eenduidige focus.

Woord en beeldmerk

woord en beeldmerkWoord en beeldmerk
Woord & beeldmerk of woord & beeldmerk & woord of beeld & woordmerk.
Merknaam en beeld zijn equivalent.
Indruk
Naklank van merknaam en nabeeld van beeldmerk werken onafhankelijk of tegelijkertijd.
Attentiewaarde van het beeld
Multi focus.

Illustratief merk

illustratief merkIllustratief merk
Illustratie of (fantasie)karakter.
Beeld van de illustratie of het (fantasie)karakter is dominant.
Indruk
Nabeeld van de illustratie of (fantasie)karakter. De illustratie of (fantasie)karakter werken als synoniemen van het merk.
Bij herkenning is er naklank van synoniemen en de merknaam.
Attentiewaarde van het beeld
Actief.

Symbool

symboolSymbool
Teken, swoosh of symbool.
Het teken, de swoosh, of het symbool is dominant.
Indruk
Nabeeld van een abstractie. Teken , swoosh of symbool verwijzen naar het merk.
Bij herkenning is er naklank van synoniemen en de merknaam.
Attentiewaarde van het beeld
Actief.

Letter merk

stencilLetter merk
Letter, letterbeeld of lettersymbool.
De letter, het letterbeeld of het lettersymbool is dominant.
Indruk
Nabeeld van de letter, het letterbeeld of het lettersymbool. De letter, het letterbeeld of het lettersymbool verwijst naar het merk.
Bij herkenning is er naklank van de merknaam.
Attentiewaarde van het beeld
Actief.

Ligatuur

ligatuurLigatuur
Aaneengekoppelde letters.
De aaneengekoppelde letters zijn als beeld dominant
Indruk
Nabeeld van een abstractie of de aaneengekoppelde letters. De aaneengekoppelde letters verwijzen naar het merk.
Bij herkenning is er naklank van de afkorting of de merknaam.
Attentiewaarde van het beeld
Actief.

Dynamisch merk

dynamischDynamisch merk
Lettertype of woord in beeld.
Lettertype of merknaam gaat in beeld op.
Merknaam en beeld zijn daardoor beweeglijk.
Indruk
Nabeeld van dynamisch merk is optisch.
Bij herkenning is er naklank van de afkorting of de merknaam.
Attentiewaarde van het beeld
Actief.

Sub merk

parapluSub merk
Lettertype en spatiëring merknaam en subnaam of subnamen.
Merknaam is dominant t.o.v. subnaam of subnamen.
Indruk
Naklank van de merknaam is dominant.
Nabeeld van merknaam is van de zetwijze of het lettertype.
Attentiewaarde van het beeld
Eenduidig, subnaam of subnamen zijn diffuus.

Aan te bevelen vakliteratuur

  1. Logo Life | Auteur: Ron van der Vlugt | Uitgever: BIS Publishers
  2. Beeldtaal | Auteur: Jos van den Broek Jaap de Jong | Co-auteur: Laetitia Smit Willem Koetsenruijter | Uitgever: Boom Lemma Uitgevers
  3. Symbolenwijzer | Auteur: Karel F. Treebus | Uitgever: Amsterdam University Press
  4. Logo Design vol. 1, 2, 3  | Auteur: Julius Wiedemann | Uitgever: Taschen
  5. Dynamic identities | Auteur: Irene van Nes | Uitgever: BIS Publishers