Privacystatement

Privacystatement

Studio señero doet er alles aan om uw privégegevens privé te houden. In dit privacy statement leest u hoe studio señero omgaat met uw persoonsgegevens en die van anderen die gebruikmaken van onze diensten en/of zelf gegevens aan ons verstrekken.

Welke persoonsgegevens verwerkt studio señero?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die studio señero verwerkt:
• voor- en achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres

*Toelichting gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Van betrokkene die jonger zijn dan 16 jaar verzamelt de studio señero geen gegevens Studio señero raadt ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Vindt u dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens:
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op vragen die u stelt;
 • om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit
 • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en/of diensten en aanbiedingen van studio señero;
 • om de website en dienstverlening te verbeteren; door uw surfgedrag op, van en naar studio señero.nl anoniem te volgen en te analyseren, kan studio señero haar producten en diensten beter afstemmen op behoefte;
Anderszins verwerken van persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor toestemming heeft verleend.

Camera toezicht
Studio señero maakt op locatie gebruik van cameratoezicht ter voorkomen incidenten en diefstal. Gedurende en na openingstijden is dit toezicht actief. We bewaren de beelden 4 weken. Wanneer er zich incidenten of diefstal heeft voorgedaan zullen de betreffende beelden worden bewaard tot dit is afgehandeld. 

Geven we uw gegevens door aan anderen? 
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als dit wettelijk noodzakelijk mocht zijn. In de volgende situaties kan het voorkomen dat we gegevens van u doorgeven (onder de opsomming worden de situaties toegelicht):
 • bij door ons (tijdelijk) ingeschakelde leveranciers
 • op grond van wettelijke verplichtingen
Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld hosting en/of het verzorgen van extensies en plug-ins op de website (van onze opdrachtgevers). In die situaties maken we steeds met die derde afspraken over het gebruik, de beveiliging, de geheimhouding van gegevens en een link voor tijdelijke toegang. Dit leggen we vast in een zogenoemde ‘vewerkersovereenkomst’. De afspraken die we hierin maken, komen erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk genoodzaakt uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie). In dat geval doen wij dat ook. Het is ons niet altijd toegestaan of mogelijk om u daar dan ook over te informeren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Studio señero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Studio señero heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC. Dit zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, die spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen..
Cookie policy
Studio señero maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en wordt u toestemming gevraagd om deze te accepteren.

Studio señero plaatst twee typen cookies. Het eerste type heeft een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en gebruikersgemak. We gebruiken deze cookies ook om de website te optimaliseren. Het andere type houdt uw surfgedrag bij. Dat helpt ons om de website te optimaliseren.
 • Cookies voor analyse
  Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. We delen geen informatie met Google; alle gebruikte IP-adressen zijn geanonimiseerd en er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.
 • Cookies van derden
  Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd 'Addthis'. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en ze kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. De social media bedrijven, plaatsen via studioseñero.nl cookies op de divices. Wij hebben geen invloed op hoe zij de gegevens die zij op die manier verzamelen, verwerken.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Cookies blokkeren of verwijderen
Mocht u geen gebruik willen maken van cookies, klik dan op 'Niet akkoord'.

In deze privacy statement wil studio señero u erop attenderen dat wanneer u geen gebruik wilt maken van cookies, er helaas niet kan worden garandeeert dat deze website goed werkt. 

Vragen en recht op inzage, correctie en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door studio señero. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, kan ook dit privacy statement veranderingen ondergaan. Grote wijzigingen maken we bekend op onze website. Bij kleine wijzigingen doet studio señero dit niet. Controleer daarom regelmatig ons privacy statement. Studio señero kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval neemt studio señero contact met u op en stellen we u op de hoogte van de wijzigingen in ons privacyreglement, voordat we uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden gebruiken. Zo bieden we u tijdig de kans uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacy statement of privacy beleid, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
studio señero
Jupiterlaan 3
4823 ED Breda
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 27148687
BTW NL 1205.83.112.B.01